باسمه تعالی

امیرالمؤمنین، علی (علیه السلام)، با مردی غیرمسلمان همسفر شد. آن مرد از امیرالمؤمنین (علیه السلام) پرسید: “ای بندۀ خدا! به کجا می‌روی؟”

امام پاسخ داد: “به کوفه می‌روم.”

امام و همسفرش بخشی از مسیر را طی کردند تا جایی که همسفر امام، تصمیم گرفت مسیر خود را به سمت مقصد خود تغییر دهد. در این هنگام، امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیز با همسفر خود تغییر مسیر تغییر دادند.

مرد همسفر به امام گفت: “مگر شما نمی‌خواستی به کوفه بروی؟”

امام فرمود: “آری!”

مرد گفت: “شما مسیرتان را ترک کردید.”

امام فرمود: “می‌دانم.”

مرد گفت: “پس چرا با علم به این موضوع مسیرتان را عوض کردی؟”

امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمود: ” این از جمله موارد کمال حسن همراهی است که انسان، هم‌مسیر خود را هنگامی‌که از او جدا شد، قدری همراهی کند و این‌گونه پیامبرمان به ما دستور داده است.”

مرد گفت: “آیا این گونه فرمود؟”

امام فرمود: “آری!”

مرد گفت: “قطعا هر کس از او پیروی می‌کند، به خاطر رفتار کریمانۀ اوست. من نیز تو را شاهد می‌گیرم که پیرو دین شما هستم.”

سپس مرد با امیرالمؤمنین (علیه السلام) برگشت و وقتی آن حضرت را شناخت، مسلمان شد.(۱)

 

سایت رشد، فرا­رسیدن ۱۳ رجب،

سال‌روز میلاد پیشوای متقین و جلوه حلم و رحمت پروردگار،

حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام)

را به همه مسلمانان جهان، تبریک و تهنیت می‌گوید.

پایگاه اسلامی شیعی رشد


پاورقی:

۱- کافی جلد ۲، صفحه ۶۷۰