رمز موفقيت هر انسان وارسته عبادت و بندگي حضرت حق است، چراكه فلسفه آفرينش انسان جز اين نيست. البته عبادت معنايي عام دارد و فقط به نماز و روزه محدود نمي گردد. راغب اصفهاني در مفردات خود مي گويد: “عبوديت و بندگي به معناي اظهار ذلت و خضوع است.” يعني عبادت معناي كامل تري دارد كه آن نهايت خضوع و اظهار بندگي مي باشد.

فاطمه دختر امام حسين (عليه السلام) درباره شب عاشوراي حضرت زينب (عليها السلام) مي گويد: “عمه ام زينب در شب عاشورا در جايگاه عبادت خود ايستاده بود و به درگاه خداي تعالي استغاثه مي كرد و در آن شب چشم هيچيك از ما به خواب نرفت و صداي ناله ما قطع نشد.”

عبادت به معناي عام نيز درتمامي رفتار و كردار حضرت زينب (عليها السلام) ديده شد. بر مشكلات و مصيبتهايي كه بر او وارد شد صبركرد تا آنجا كه صبر هم از صبرش به ستوه آمد و همه اينها براي او عبادت محسوب مي شد. چه عبادتي بالاتر از اهداي دو فرزند دلبند در راه اعتلاي قرآن و عترت و و در سوگ شش برادر همانند امام حسين و حضرت عباس (عليهما السلام) نشستن؟ چه عبادتي برتر از سركردن چادر اسيري كه ده ها امتحان الهي در آن واقع شد و او همه را به خوبي سپري كرد؟

و بالاخره چه عبادتي بهتر از دنبال كردن قيام برادر و خواندن خطبه هاي آتشين در مسير كوفه و شام وبيدار كردن مردم ناداني كه فريب تبليغات مسموم دستگاه يزيد را خورده بودند و حسين بن علي (عليه السلام) را به عنوان يك فرد خارجي و بيگانه از اسلام به شهادت رساندند! خطبه هاي او موجي در كوفه و دمشق بوجود آورد كه حتي پايه هاي حكومت يزيد را متزلل ساخت تا آنجا كه معاويه دوم پسر يزيد حاضر نشد به جاي پدر بنشيند و پس از اندكي با رسوا كردن دودمان ستم پيشه بني اميه ازحكومت كناره گرفت.

او در خطبه خويش يزيد را به بيم مي داد و مي فرمود “در همه حال آزاد هستي به هر گونه اي كه مي خواهي عمل كن و هرچه مكر داري به كار بر و همه طاقت خود را در راه شيطان استفاده كن ولي به خدا سوگند تو هرگز نخواهي توانست اسم و رسم ما را محو و نابود كني.”

آري، بالاترين عبادت زينب (عليها السلام) وعظ و اندرز او بود كه با آن رسالت پيامبران الهي و ائمه طاهرين (عليهم السلام) را دنبال نمود.

(برگرفته از کتاب “حضرت زينب (عليها السلام) (سيرة عملي اهل بيت ـ عليهما السلام)”، تألیف حجة السلام سید کاظم ارفع)

15 رجب سالروز وفات

الگوي عبادت و ايثار

حضرت زينب كبري (عليها السلام)

را به شما دوست گرامي تسليت عرض مي كنيم.