شناخت “انسان کامل” یا به اصطلاح امروز “انسان ایده آل” یکی از اصول بسیار لازم و ضرورى است. تربیت و اخلاق در هر مکتبى بر اساس شناخت انسان کامل و انسان ایده آل در آن مکتب رقم می خورد. لذا اگر انسان کامل اسلام را از راه بیان قرآن [و سنت‏] و از راه شناخت پرورده‏ هاى کامل قرآن نشناسیم، نمى‏توانیم راهى را که اسلام معین کرده به درستی بپیماییم و به اسلام واقعی دست یابیم و همچنین جامعه ما که مجموع انسان‌ها مسلمان هست، نمى‏تواند به ایده آل جامعه اسلامى نزدیک گردد. پس ضرورت دارد انسان کامل و عالى و متعالى اسلام را بشناسیم‏.

انسان کامل آن انسانى است که همه ارزش هاى انسانى در او هماهنگ با یکدیگر رشد کنند و رشد هرکدام از این ارزش‌ها در او به بالاترین حد ‏خود برسد. در چنین حالتی این انسان، انسانی کامل می‌گردد؛ انسانى که قرآن از او تعبیر به “امام” می‏کند1 و حضرت ابراهیم خلیل (علیه السلام) را یکی از نمونه های بارز آن معرفی می‌کند.

حضرت ابراهیم (علیه السلام) بعد از آن که از امتحان هاى گوناگون و بزرگ الهى بیرون آمد و همه را به انتها رسانید و در همه آن امتحان‌ها نمره عالى گرفت، به مقام امامت رسید. یکى از امتحان هاى بزرگ ابراهیم (علیه السلام) آماده شدن او براى بریدن سر فرزند با دست خود در راه خدا بود. او تا این حد تسلیم بود که وقتى فهمید خداست که به او امر میکند، بدون چون و چرا مهیا شد. ابراهیم آماده کامل براى سربریدن و اسماعیل هم آماده کامل براى ذبح شدن2 بود و در مقام عمل هم ابراهیم چاقو را بر گلوی اسماعیل گذاشت و آنرا کشید، ولی این جا بود که از جانب پروردگار ندا آمد: آن چه ما میخواستیم تا همین جا بود؛ ما واقعاً از تو نمى‏خواستیم سر فرزندت را ببرى، مى‏خواستیم ببینیم که مقام تسلیم تو در مقابل امر ما و رضاى ما تا چه حد ظهور و بروز میکند.3 آنگاه به او خطاب مى‏ شود: تو اکنون به حدى رسیده‏ اى که مى‏توانى الگو باشى، امام و پیشوا باشى و به تعبیر دیگر، تو انسان کاملى؛ انسان هاى دیگر براى کامل شدن باید خود را با تو تطبیق دهند و از تو پیروی نمایند.( 4این امر مهم در حضرت ابراهیم محقق نشد مگر به این که ارزش‌های انسانی در آن حضرت هماهنگ پرورش یافتند و به حد عالی و بالا رسیدند.

آری حضرت ابراهیم (علیه السلام) با پشت سر گذاشتن آزمون‌‌های متعدد الهی و سربلند بیرون آمدن از تمامی آن‌ها الگویی برای همیشه بشریت شد. از این روست که قرآن کریم ایشان را به عنوان سرمشق زندگی معرفی می‌کند5 تا انسان‌ها با تأسی به ایشان در صراط مستقیم الهی حرکت نمایند و به سر منزل مقصود که همان قرب پرودگار است نائل گردند.

 (برگرفته از کتاب “انسان کامل”، تألیف: استاد شهید مرتضی مطهری (ره) (همراه با تلخیص و اضافات))

سایت رشد، فرارسیدن عید وجدان‌های پاک و بیدار

عید سعید قربان

را به همه مسلمانان و موحدان جهان،

به خصوص شما دوست عزیز، تبریک و تهنیت می‌گوید.

پاورقی ها:

  1. 1ـ “و اذ ابتلى‏ ابراهیم ربه بکلمات فاتمّهنّ قال انّى جاعلک للنّاس اماما …”، “(به خاطر آورید) هنگامى که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونى آزمود و او به خوبى از عهده این آزمایش ها برآمد. خداوند به او فرمود: «من تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم! …»” (سوره بقره، آیه 124)
  2. 2ـ “فلمّا اسلما و تلّه للجبین”، “هنگامى که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد” (سوره صافات، آیه 103)
  3. 3ـ “و نادیناه أن یا إبراهیم ـ قد صدّقت الرءیا ….”، “او را ندا دادیم که: اى ابراهیم! ـ آن رؤیا را تحقق بخشیدى (و به مأموریت خود عمل کردى) …” (سوره صافات، آیه 104 و 105)
  4. 4- “و اذ ابتلى‏ ابراهیم ربه بکلمات فاتمّهنّ قال انّى جاعلک للنّاس اماما …”، “(به خاطر آورید) هنگامى که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونى آزمود و او به خوبى از عهده این آزمایشها برآمد. خداوند به او فرمود: «من تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم! … »”(سوره بقره، آیه 124)
  5. 5ـ “قد کانت لکم أسوة حسنة فی‏ إبراهیم و الّذین معه ….”، “براى شما سرمشق خوبى در زندگى ابراهیم و کسانى که با او بودند وجود داشت‏…” (سوره ممتحنه، آیه 4)