شما را سفارش مى ‏كنم به ترسيدن از خدا ، و اينكه دنيا را مخواهيد هر چند دنيا پى شما آيد ، و دريغ مخوريد بر چيزى از آن كه به دستتان نيايد ، و حق را بگوييد و براى پاداش آن جهان كار كنيد ، و با ستمكار در پيكار باشيد و ستمديده را يار .

شما و همه فرزندانم و كسانم و آن را كه نامه من بدو رسد ، سفارش مى‏ كنم به ترس از خدا و آراستن كارها ، و آشتى با يكديگر ، كه من از جدّ شما ( صلی الله علیه واله و سلم ) شنيدم كه مى ‏گفت : « آشتى دادن ميان مردمان بهتر است از نماز و روزه ساليان » . خدا را خدا را در باره يتيمان ، آنان را گاه گرسنه و گاه سير مداريد  ، و نزد خود ضايعشان مگذاريد . و خدا را خدا را همسايگان را بپاييد كه سفارش شده پيامبر شمايند ، پيوسته در باره آنان سفارش مى‏فرمود چندانكه گمان برديم براى آنان ارثى معين خواهد نمود . و خدا را خدا را درباره قرآن مبادا ديگرى بر شما پيشى گيرد در رفتار به حكم آن . و خدا را خدا را در باره نماز ، كه نماز ستون دين شماست . و خدا را خدا را در حق خانه پروردگارتان ، آن را خالى مگذاريد چندان كه در اين جهان ماندگاريد ، كه اگر حرمت آن را نگاه نداريد به عذاب خدا گرفتاريد . و خدا را خدا را در باره جهاد در راه خدا به مالهاتان و به جانهاتان و زبانهاتان بر شما باد به يكديگر پيوستن و به هم بخشيدن . مبادا از هم روى بگردانيد ، و پيوند هم را بگسلانيد . امر به معروف و نهى از منكر را وامگذاريد كه بدترين شما حكمرانى شما را بر دست گيرند آنگاه دعا كنيد و از شما نپذيرند . پسران عبد المطلب نبينم در خون مسلمانان فرو رفته‏ ايد و دستها را بدان آلوده و گوييد امير مؤمنان را كشته ‏اند بدانيد جز كشنده من نبايد كسى به خون من كشته شود .

(نهج البلاغة نامه 47 ترجمه دكتر سيد جعفر شهيدي صفحات 320 و 321 )

 

برچسب خورده:آشتی با مردم_اتحاد_امر به معروف، نهی از منکر_امير مؤمنان و وصيت به نور ديدگان_ ترس از خدا_جهاد_حقوق همسایه_زهد_ عفو و بخشش_ یتیم نوازی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *