متن سوال:

فرزندی حضرت عیسی (علیه السلام ) طبق مسیحیت مشکل جدی بوجود آورده است که به وضوح دیده می شود و اکثرا آن مسأله را قبول کرده اند و فرض شفاعت بی چون و چرا از طریق حضرت عیسی (علیه السلام)  تعداد زیادی را به خود جلب میکند ، این درحالی است که وقتی عدل الهی به طور ساده در اسلام مطرح می شود ، ایجاد سنگینی وسختی برای غیر مسلمین می نماید . توضیح نظر اسلام در مورد حضرت عیسی و دید اسلام نسبت به تمام انسانها چیست؟ ( به طور مثال مسیحیت همه انسانها را در بدو خلقت گنهکار میشناسد).

متن جواب:

اسلام حضرت عیسی (علیه السلام ) را بنده مقرب الهی و از پیامبران اولوالعزم می شمارد و وظیفه هر مسلمانی است که تمامی پیامبران الهی قبل از خاتم الانبیاء ، رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم ) را تصدیق نماید . همچنین همانطور که در آیه 157 سوره نساء آمده است ، حضرت عیسی مصلوب نگشته و کشته نشده است (1) و هم اکنون به قدرت و اراده الهی زنده می باشند و در زمان ظهور مهدی موعود (عج)، آن بزرگوار را یاری می نماید .

 اسلام مقام شفاعت را به طور مقید و مشروط به اذن الهی تثبیت میکند و این مقام را برای اولیاء الهی و از آن جمله انبیاء و حضرت عیسی (علیه السلام ) بر می شمارد . اما این شفاعت ، بی چون و چرا و مستقل از نظر خداوند نمی باشد ( همانگونه که این امر در آیات متعدد قرآن آمده است از جمله در آیه 23 سوره سبا (2) و در آیه 109 سوره طه (3) ذکر شده است ).

از نظر آئین آسمانی اسلام ، هرفرد که متولد می گردد نه تنها گنهکار نیست ، بلکه استعداد بالقوه شناخت واقعیتها را به صورت کلی در وجود خود از جانب خدواند به ودیعت دارد . و این همان است که قرآن از آن به فطرت تعبیر مینماید(4) . پس هر انسانی در بدو تولد طیب و طاهر و دارای جهت گیری به سمت حقیقت ، پای به دنیا می گذارد ؛ اما در دنیا مردم به دو گروه تقسیم میشوند : عده ای پای بر روی تمایلات فطری و الهی خود می گذارند و عده ای دیگر این استعدادهای فطری را شکوفا می کنند . از دید اسلام ملاک ارزش هر فرد به میزان ایمان و عمل او به فرامین الهی ( اعم از بایدها و نبایدها ) است که قرآن کریم از آن تعبیر به تقوای الهی ( رعایت جانب خدا ) می نماید و میفرماید : “. . .  گرامى‏ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست . . . “(5) پس در منطق اسلام نژاد و رنگ و زبان و . . . ملاک برتری نیست .