تماس با ما

پایگاه اسلامی شیعی رشد، پذیرای همیشگی نظرات و پیشنهادات شما دوستان عزیز می باشد، وهر گونه نظر یا پیشنهادی را که بتواند به رشد کیفی و کمی دوستان شما دراین پایگاه کمک کند، با آغوش باز پذیراست.شما، با پر کردن فرم زیر و ارسال آن، می توانید با دوستان خود دراین پایگاه در ارتباط باشید. همچنین در صورتی که مایل به ارسال سؤال هستید، می توانید با طرح و توضیح سؤال خود در فرم زیر و تکمیل مشخصات، آن را ارسال نمایید. سوالات خود را با ما درمیان بگذارید .

پاسخ به پرسش ها

 در مورد سؤالات احکامی از مراجعین عزیز تقاضا می‌شود با توجه به حیطه فعالیت پایگاه رشد و برای دریافت  سریعتر و دقیقتر پاسخ ‌با طرح مستقیم سؤال خود با دفاتر و پایگاه‌های مراجع تقلید، که آدرس اینترنتی آنها در قسمت پیوندها ذکر شده است، با ما در خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر همیاری فرمایند. در صورتی که این عزیزان نتوانستند به هر دلیل، پاسخ مناسبی برای سؤالات احکامی خود پیدا کنند، می توانند سؤالشان را با ذکر مرجع تقلید خود مطرح فرمایند و پایگاه با توجه به اولویت‌های مورد نظر، به بررسی سؤال آنها خواهد پرداخت.